คำเทศนา

ข้างล่างนี่คือคำเทศนาของผมบางเรื่อง มี mp3 ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้พร้อมการบันทึกคำเทศนาเพื่อให้คุณจะอ่านได้ด้วย ผมหวังว่าคำเทศนาเหล่านี้จะเป็นพระพรแก่ท่านในทางใดทางหนึ่ง


(mp3)
มัทธิว 13:1-17 วันที่ 4 สิงหาคม 2013
มัทธิว 13:18-23 วันที่ 1 กันยายน 2013
มัทธิว 13:24-30;36-43 วันที่ 6 ตุลาคม 2013
มัทธิว 13:31-35 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2013
มัทธิว 13:44-52 วันที่ 1 ธันวาคม 2013
มัทธิว 13:53-58 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014 (เสียงไม่ค่อยชัดเจน)
มัทธิว 14:1-13 วันที่ 16 มีนาคม 2014
มัทธิว 14:13-21 วันที่ 3 สิงหาคม 2014
มัทธิว 14:22-33 วันที่ 31 สิงหาคม 2014
มัทธิว 14:34-36 วันที่ 21 กันยายน 2014
มัทธิว 15:1-20 วันที่ 12 ตุลาคม 2014
มัทธิว 15:21-28 วันที่ 11 มกราคม 2015
มัทธิว 15:29-39 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015
มัทธิว 16:1-12 วันที่ 15 มีนาคม 2015
มัทธิว 28:1-10 วันที่ 20 เมษายน 2014(บันทึก)
มัทธิว 13:1-17 วันที่ 4 สิงหาคม 2013
มัทธิว 13:18-23 วันที่ 1 กันยายน 2013
มัทธิว 13:24-30;36-43 วันที่ 6 ตุลาคม 2013
มัทธิว 13:31-35 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2013
มัทธิว 13:44-52 วันที่ 1 ธันวาคม 2013
มัทธิว 13:53-58 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014
มัทธิว 14:1-13 วันที่ 16 มีนาคม 2014
มัทธิว 14:13-21 วันที่ 3 สิงหาคม 2014
มัทธิว 14:22-33 วันที่ 31 สิงหาคม 2014
มัทธิว 14:34-36 วันที่ 21 กันยายน 2014
มัทธิว 15:1-20 วันที่ 12 ตุลาคม 2014
มัทธิว 15:21-28 วันที่ 11 มกราคม 2015
มัทธิว 15:29-39 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015
มัทธิว 16:1-12 วันที่ 15 มีนาคม 2015
มัทธิว 28:1-10 วันที่ 20 เมษายน 2014

No comments:

Post a Comment

Thank you for leaving a comment. I appreciate all views. Please keep your comments tasteful, arguing the subject matter and not attacking individuals. I have reserved the right to remove comments if deemed inappropriate.